مراجعین محترم،
لطفا جهت دریافت نوبت مطب دکتر رحمت اله حافظی متخصص طب فیزیکی از طریق دکمه زیر را اقدام کنید
دریافت نوبت